T H E LONE WOLF

By ShaulMazor

—- CHAPTER 4 —- באותו יום, השתנו לי החיים מקצה לקצה.קמתי בבוקר לתפקיד בכיר יותר בחברה עם הרבה יותר חופש ועצמאות. בערב הכרתי את בעלי הדירה ונכנסנו לשיחה עמוקה של 3 שעות.עפו שם מלאא ג’ויינטים באוויר… אז אחרי שהכרנו סגרנו חוזה מפוברק (חמישה סעיפים בכתב יד על דף לבן) כשאנחנו מסטולים פיצוצים. סגרנו חוזה, חזרתי…