T H E LONE WOLF

By ShaulMazor

—- CHAPTER 4 —- באותו יום, השתנו לי החיים מקצה לקצה.קמתי בבוקר לתפקיד בכיר יותר בחברה עם הרבה יותר חופש ועצמאות. בערב הכרתי את בעלי הדירה ונכנסנו לשיחה עמוקה של כמה שעות טובות.עפו שם מלאא ג’ויינטים באוויר… אז אחרי שהכרנו סגרנו חוזה מפוברק (חמישה סעיפים בכתב יד על דף לבן) כשאנחנו מסטולים פיצוצים. סגרנו חוזה,…

מסר לחייזרים

By ShaulMazor

01001001001000000110000101101101001000000110000100100000011011000110100101111010011000010111001001100100001000000110011001110010011011110110110100100000011100000110110001100001011011100110010101110100001000000100011101101001011000100111001001101001011011100110010001100001